Інформаційні та телекомунікаційні технології у ДНЗ

Одним із важливих чинників реформування дошкільної освіти є її інформатизація. На сучасному етапі відбувається долучення України до світового процесу формування нового, інформаційного суспільства, яке характеризується проникненням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери людської діяльності.

У Концепції національної програми інформатизації (Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 02.02.1998 р № 75/98-ВР) визначено, що інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, модернізацію форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

Основні напрямки інформатизації у нашому дошкільному закладі складаються з:

- створення матеріально-технічної бази;

- формування інформаційної культури педагогів;

- забезпечення їх інформаційних потреб;

- модернізація форм, змісту і методів навчального процесу;

- впровадження комп'ютерних методів навчання на заняттях.

Можна виділити такі основні форми роботи у ДНЗ:

- використання комплексу "МОМ: Дошкілля" (Бази даних та звіти);

- знайомство суспільства з роботою нашого закладу через сайт;

- використання нових методів та засобів представлення, обробки даних (рівень навчальних досягнень вихованців);

- використання більш широкого спектру навчальних матеріалів та наочності;

- використання комп'ютерних навчальних програм;

- підвищення кваліфікації педагогів шляхом дистанційного навчання;

- використання інформаційних ресурсів комп'ютерних мереж для підвищення професійного рівня та самоосвіти колективу ДНЗ.

Кiлькiсть переглядiв: 389