ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Життєдіяльність дитини за Базовою програмою "Я у Світі" — це різні аспекти її життя, форми активності, всі види діяльності.В них проявляється її енергійність, життєва сила, прагнення заявити про себе іншим та самій собі. Дошкільник є суб'єктом пізнавальної, предметно-практичної та комунікативної діяльностей, завдяки чому задовольняє свої потреби у фізичному, психічному та соціальному зростанні. Як суб'єкт життєдіяльності він активно орієнтується в довкіллі, пристосовується й впливає на нього, розвивається, вчиться чинити опір зовнішнім неї негативним впливам.

Організовуючи життєдіяльність дитини в дошкільному закладі, слід ураховувати: її вікові та індивідуальні особливості; сучасні тенденції в оновленні змісту дошкільної освіти та навчально-виховних технологій; побажання батьків, специфіку та можливості закладу.

Буття дитини в дошкільному закладі — це послідовний перебіг певних його складових, які нормують чергування активної діяльності та відпочинку. Основні з них:

• ранкові, денні, вечірні прогулянки;

• різноманітні гігієнічні процедури;

• харчування(сніданок, обід, підвечірок, вечеря);

• ігри(самостійні та організовані);

• спілкування (з дорослими та дітьми);

• заняття(колективні, підгрупою, індивідуальні, самостійні);

• відпочинок(релаксація), сон.

Календарне планування

Календарне планування може складатися на місяць, один-два тижні, один чи декілька днів.

Форма календарного планування затверджується педагогічною радою, враховуючи досвід роботи педагогічного працівника, обізнаність з вимогами програми.

Педагогам надається право при плануванні роботи проявляти творчість у виборі моделі організації життєдіяльності.

Моделі організації життєдіяльності:
 • за режимними моментами,
 • за видами дитячої діяльності,
 • за сферами життєдіяльності.

Усі моделі мають розкрити завдання ліній розвитку та зміст сфер життєдіяльності.

Обрана модель узгоджується з відповідним органом управління освіти.

Завдання основних ліній розвитку в залежності від бажань та інтересу дітей розподіляються рівномірно протягом дня.

Види дитячої діяльності можуть бути як організовані педагогом, так і самостійно ініційовані дітьми (продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування тощо).

З дітьми, що потребують посиленої уваги і допомоги, планується індивідуальна робота.

З метою систематизації індивідуальної роботи доцільно вести записи спостережень за дітьми.

Розвивально-виховна зайнятість за лініями розвитку:
 • фізичний розвиток,
 • соціально-моральний розвиток,
 • емоційно-ціннісний розвиток,
 • пізнавальний розвиток,
 • мовленнєвий розвиток,
 • художньо-естетичний розвиток,
 • креативний розвиток.

Розвивально-виховну зайнятість плануємо на тиждень (місяць чи декілька днів).

На місяць – орієнтовна сітка організації життєдіяльності за блочно-тематичним підходом.

На тиждень – розподіл розвивально-виховної зайнятості дітей за лініями розвитку.

В основі планування і реалізації розвивально-виховної зайнятості лежить принцип інтеграції ліній розвитку

Види роботи на місяць:
 • комплекс ранкової гімнастики на два тижні (з ускладненням на другий тиждень),
 • гігієнічна гімнастика,
 • робота з батьками,
 • інші, на розсуд педагогічної ради, види робіт (в т.ч. види діяльності, пов’язані з поглибленою роботою над проблемною темою, дослідно-експериментальна діяльність тощо).

Кількість орієнтовно спланованої розвивально-виховної зайнятості (занять), організованої фронтально для кожного вікового періоду, у перехідний період може залишатися у відповідності до рекомендацій листа МОНУ від 06.06.2005 "Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах":

 • молодший дошкільний вік: 5 – 6 занять
 • старший дошкільний вік: 7 – 8 занять
Кiлькiсть переглядiв: 244