Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік

Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» у новій редакції, «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234) та інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році». (Додаток 1 до листа МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419)

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в поточному навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти спрямує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Основними завданнями в 2019-2020 навчальному році визначено такі:

1.Продовжувати працювати над систематизацією засобів і змісту навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та комплексних програм розвитку дитини дошкільного віку, створити оптимальні організаційно – педагогічні, санітарно – гігієнічні, навчально – методичні і матеріально – технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття.

2. Організувати сучасне предметно- ігрове середовище закладу дошкільної освіти, сприятливе для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини

3. Продовжити вдосконалювати роботу щодо виховання морально – патріотичних почуттів дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.

4. Спрямовувати діяльність на модернізацію змісту дошкільної освіти, орієнтацію на системний розвиток особистості, створювати оптимальні умови для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти із забезпеченням наступності в навчально – виховній роботі дошкільного закладу та початкової освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 75